Raport Rynek Hotelowych Spa 2013

  Już drugi rok z rzędu Europejska Fundacja SPA przy współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku przeprowadziła badania rynku hoteli SPA w Polsce. Celem zainicjowanych badań było uzyskanie aktualnego obrazu rodzimej hotelowej branży SPA, analiza bieżących trendów rozwojowych oraz wyznaczenie standardów benchmarkingu dla tej gałęzi hotelarstwa.

  Czytaj więcej...

  Zarządzanie obiektami spa

  MODUŁ I

  Zyskowne spa: strategia rentowności

  Grupa docelowa: menedżerowie spa, osoby zarządzające hotelami

  Cele szkolenia:

  • zwiększenie przychodów
  • poprawa postrzegania przez gości wartości świadczonej usługi

  Program szkolenia:

  • zwiększenie obłożenia hoteli
  • pozyskanie i zatrzymanie większej liczby klientów lokalnych
  • maksymalizacja rozpoznawalności Twojego Spa w najbliższym otoczeniu
  • optymalizacja kosztów prowadzenia działalności i efektywności pracowników bez ograniczenia wydatków na bezpieczeństwo, utrzymanie obiektów i higienę

  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: gotowe do wykorzystania LISTY KONTROLNE stworzone w oparciu o najlepsze europejskie praktyki i służące usprawnieniu bieżącej działalności.

  Czas szkolenia: 2 dni (14h)

   

  MODUŁ II

  Gościnność w spa: droga do doskonałości

  Grupa docelowa: menadżerowie spa, pracownicy recepcji, kosmetyczki, terapeuci

  Cel szkolenia:

  • maksymalizacja doświadczeń gości począwszy od zameldowania się w ośrodku do wymeldowania
  • wdrożenie zasad, które sprawią, że każdy klient poczuje się jak VIP

  Program szkolenia:

  • wzmocnienie poczucia gościnności (powitanie i zatrzymanie)
  • zwiększenie zmysłu organizacyjnego zespołu ośrodka (specjalistyczna wiedza i wspólne wartości)
  • polecania kuracji stanowiących wartość dodaną
  • usprawnienie reklamy "pocztą pantoflową"
  • zmiany rezerwacji i sprzedaży dodatkowej

  Każdy uczestnik otrzyma: KARTĘ DOSKONAŁOŚCI TIP TOUCH stanowiącą spis złotych zasad prowadzenia najlepszych ośrodków spa

  Czas szkolenia: 2 dni (14h)

   

  MODUŁ III

  Jak zwiększyć sprzedaż w spa?

  Grupa docelowa:  menadżerowie spa, pracownicy recepcji, kosmetyczki terapeuci

  Cele szkolenia:

  • pomoc własnemu zespołowi w pokonaniu barier psychologicznych i w przekształceniu sprzedaży detalicznej w coś z czego wszyscy będą czerpać przyjemność
  • zwiększenie chęci dokonywania zakupów przez klientów dzięki sekretom organizacji sprzedaży w ośrodkach spa

  Program szkolenia:

  • rekomendacja programów zabiegowych w oparciu o czynniki wywołujące emocje u klientów
  • nowe spojrzenie na cenę oraz koncentracja na postrzeganiu wartości
  • odnowienie w ciągu kilku godzin wpływu przestrzeni detalicznej
  • stworzenie wraz z zespołem skutecznego planu działania służącego pobudzeniu sprzedaży

  Każdy uczestnik otrzyma: "SZYTE NA MIARĘ" ZALECENIA przygotowane przez naszego eksperta ds. marketingu i organizacji sprzedaży

  Czas szkolenia: 2 dni (14h) + 1 telekonferencja z każdym uczestnikiem (termin do ustalenia)  II Europejski Kongres Spa

  Około 100 delegatów z Austrii, Polski, Rosji, Turcji, Węgier i Wielkiej Brytanii wzięło udział II Europejskim Kongresie Spa, który odbył się 26 marca 2015 w Warszawie. Wspólnie zastanawiali się w jaki sposób dynamicznie rozwijający się mega-trend wellness zmieni ofertę obiektów spa oraz czy kraje Europy Środowo-Wschodniej mogą stać się atrakcyjną destynacją wellness dla turystów z całego świata.

  Czytaj więcej...

   

  Zapisz się na newsletter

  Newsletter: